top of page

 

Manusförfattare

Yrkeshögskoleutbildning - Distans 

Yrkeshögskoleutbildning 3 terminer Helfart 

Utbildningsanordnare Alma Löv Museum AB  Alma Education 

 

Manusförfattare är en yrkeshögskoleutbildning som riktar sig till dig som vill vara professionellt verksam manusförfattare inom främst manus för film och dramaserie.  Efter genomgången utbildning kan du arbeta som manusförfattare inom spelfilm, dramaserie samt dramaturg. Du får också en introduktion till manusutveckling inom ljuddrama och spel. 

Upplägg 

Utbildningen bedrivs på heltid, delvis på distans med veckolånga närträffar i Sunne, Göteborg och Stockholm.  Upplägget är processinriktat och efterliknar de metoder och arbetssätt som tillämpas i branschen.  Innehållet innefattar webbaserade föreläsningar,  onlineworkshops, grupparbeten, individuell handledning, feedbacksessioner i grupp, seminarier,  pitchträning och LIA (lärande i arbete). Du utvecklar manusprojekt för dramaserie och långfilm både individuellt och till viss del i writers room.

Du utvecklar både egna originalidéer och lär dig att arbeta på uppdrag. Du tilldelas olika handledare under utbildningen och stor vikt läggs vid feedback, att ge och få konstruktiv kritik. 

Lärare 

På utbildningen undervisar lärare med erfarenhet av yrkeslivet och bland våra föreläsare finns några av landet mest namnkunniga manusförfattare, regissörer och producenter. Vi bjuder även in internationella gästlärare och samarrangerar återkommande öppna föreläsningar och events i samarbete med andra utbildningsanordnare, produktionsbolag och organisationer. Du tilldelas en handledare 

Efter genomgången utbildning ska de studerande kunna arbeta som manusförfattare inom film och dramaserie. Utveckla manusidéer självständigt och i samarbete med andra. Skriva för och analysera traditionella och nya berättarformer i olika genrer. Genomföra analyser av egna och andras manuskript. Redogöra för vilka lagar, rättigheter och avtal som reglerar manusförfattarens verksamhet. Pitchteknik. 

LIA (Lärande i Arbete) 

Under utbildningen ingår 10 veckors LIA

(Lärande i Arbete). ​Kursen ska lägga en grund för utveckling i arbetslivet och förtrogenhet med ett  eller flera yrkesområden inom film eller andra former av rörlig bild. Utifrån ett valt yrkesmoment eller yrkesområde ska den studerande fördjupa sina praktiska och teoretiska kunskaper i nära samarbete med branschen. Du får en god inblick i yrkesrollen och värdefulla kontakter i branschen. 

Utbildningsanordnaren har ett nära samarbete med arbetslivet och branschen som genom bland annat ledningsgruppsarbetet bidrar till att utveckla utbildningen och medverka i genomförandet. 

 

Start: 12 Augusti 2024 

Deadline för ansökan: 15.3.2024 kl. 16.00

Längd: 3 terminer

Studietakt: Heltid 

Distans med närträffar i Sunne, Göteborg & Stockholm 


YH - poäng: 300 (5 poäng per vecka)

Antal platser: 18 

Kontakt: Sara Broos, utbildningsledare 
sarabroos@almamanusutbildning.com
+46 706807767
 

 

Kurser 

 

Avtal och Rättigheter 15p

Manusskrivande och Dramaturgi 95p

Manus för Dramaserie 90p

LIA - lärande i arbete 50p 

Filmiska Processer 50p

Yh - logga .png
bottom of page