top of page

 

Manusförfattare

Yrkeshögskoleutbildning - Distans 

300 YH - poäng. Distans med närträffar i Östra Ämtervik,

Stockholm & Göteborg 

5 poäng motsvarar en veckas studier. 
Avgiftsfri & Studiemedelsberättigad. 

Kostnader för resa, logi och kurslitteratur tillkommer. 

 

Manusförfattare är en yrkeshögskoleutbildning som riktar sig till dig som vill utbilda dig till professionellt verksam manusförfattare inom manus för film och dramaserie. 

Efter genomgången utbildning kan du arbeta som manusförfattare inom spelfilm, dramaserie samt dramaturg. 

Utbildningen bedrivs på heltid, delvis på distans med veckolånga närträffar i Östra Ämtervik, Göteborg och Stockholm.

Upplägget innefattar webbaserade onlineworkshops, föreläsningar, grupparbeten, individuell handledning, feedbacksessioner i grupp, seminarier,  pitchträning och LIA (lärande i arbete). Du utvecklar manusprojekt för dramaserie, långfilm och kortfilm både individuellt och i writers room (dramaserie).

På utbildningen undervisar lärare med erfarenhet av yrkeslivet och bland våra föreläsare finns några av landet mest namnkunniga manusförfattare, regissörer och producenter.

Vi bjuder även in internationella gästlärare och samarrangerar återkommande öppna föreläsningar och events i samarbete med andra utbildningsanordnare, produktionsbolag och organisationer.

 

Varje år ger vi även ut en bok med texter av de studerande. Vi samarbetar med BrobygrafiskaHär kan du ta del av tidigare publikationer. 

Efter genomgången utbildning ska de studerande kunna arbeta som manusförfattare inom film och dramaserie. Utveckla manusidéer självständigt och i samarbete med andra. Skriva för och analysera traditionella och nya berättarformer i olika genrer. Genomföra analyser av egna och andras manuskript. 

Redogöra för vilka lagar, rättigheter och avtal som reglerar manusförfattarens verksamhet.  Pitchteknik. 

Kurser 

Avtal och Rättigheter 15p

Manusskrivande och Dramaturgi 95p

Manus för Dramaserie 90p

LIA - lärande i arbete 50p 

Filmiska Processer 50p

LIA (Lärande i Arbete) 

Under utbildningen ingår 10 veckors LIA

(Lärande i Arbete). ​Kursen ska lägga en grund för utveckling i arbetslivet och förtrogenhet med ett  eller flera yrkesområden inom film eller andra former av rörlig bild. Utifrån ett valt yrkesmoment eller yrkesområde ska den studerande fördjupa sina praktiska och teoretiska kunskaper i nära samarbete med branschen. Du får en god inblick i yrkesrollen och värdefulla kontakter i branschen. 

Vi har ett nära samarbete med arbetslivet och branschen som bidrar till att utveckla utbildningen och medverkar i genomförandet. 

 

Ansökan 

Ansökan för 2023 års utbildningsomgång är stängd. 

Besked om uppstart ges med start augusti 2024 meddelas på hemsidan i januari 2024.

Instruktioner för ansökan publiceras då på hemsidan. 

Yh - logga .png
bottom of page