top of page

 

Manusförfattare

Yrkeshögskoleutbildning - Distans 

300 YH - poäng. Distans med närträffar i Östra Ämtervik,

Stockholm, Göteborg, Malmö & Köpenhamn 

5 poäng motsvarar en veckas studier. 
Avgiftsfri & Studiemedelsberättigad. 

Kostnader för resa, logi och kurslitteratur tillkommer. 

Nästa uppstart 14 augusti 2023. 

 

Utbildningen riktar sig till dig som vill utbilda dig till professionellt verksam manusförfattare inom manus för film och dramaserie.  Efter genomgången utbildning kan du arbeta som manusförfattare inom spelfilm, dramaserie samt dramaturg. 

Utbildningen bedrivs på heltid, delvis på distans med veckolånga närträffar i Östra Ämtervik, Malmö/ Köpenhamn, Göteborg och Stockholm.

Upplägget innefattar webbaserade onlineworkshops, föreläsningar, grupparbeten, individuell handledning, feedbacksessioner i grupp, seminarier,  pitchträning och LIA (lärande i arbete). Du utvecklar manusprojekt för dramaserie, långfilm och kortfilm både individuellt och i writers room (dramaserie).

På utbildningen undervisar lärare med erfarenhet av yrkeslivet och bland våra föreläsare finns några av landet mest namnkunniga manusförfattare, regissörer och producenter.

Vi bjuder även in internationella gästlärare som exempelvis Ellis Freeman, Lars Detlefsen, John Yorke, Linda Seger, Joan Scheckel, m fl och samarrangerar återkommande öppna föreläsningar och events i samarbete med andra. 

 

Varje år ger vi även ut en bok med texter av de studerande. Vi samarbetar med BrobygrafiskaHär kan du ta del av tidigare publikationer. 

Efter genomgången utbildning ska de studerande kunna arbeta som manusförfattare inom film och dramaserie. Utveckla manusidéer självständigt och i samarbete med andra. Skriva för och analysera traditionella och nya berättarformer i olika genrer. Genomföra analyser av egna och andras manuskript. 

Redogöra för vilka lagar, rättigheter och avtal som reglerar manusförfattarens verksamhet.  Pitchteknik. 

Kurser 

Avtal och Rättigheter 15p

Manusskrivande och Dramaturgi 95p

Manus för Dramaserie 90p

LIA - lärande i arbete 50p 

Filmiska Processer 50p

LIA (Lärande i Arbete) 

Under utbildningen ingår 10 veckors LIA

(Lärande i Arbete). ​Kursen ska lägga en grund för utveckling i arbetslivet och förtrogenhet med ett  eller flera yrkesområden inom film eller andra former av rörlig bild. Utifrån ett valt yrkesmoment eller yrkesområde ska den studerande fördjupa sina praktiska och teoretiska kunskaper i nära samarbete med branschen. Du får en god inblick i yrkesrollen och värdefulla kontakter i branschen. 

Vi har ett nära samarbete med arbetslivet och branschen som bidrar till att utveckla utbildningen och medverkar i genomförandet. 

 

Alma Löv Museum grundades 1998 är ett centrum för samtida konst och internationell mötesplats för kultur, utbildning och integration. Pedagogisk verksamhet och forskning samt produktion av film, utbildningsmaterial, mm.

Ansökan 

Ansökan öppnar 9 januari 2023 kl. 09.00.

Deadline måndag 13 mars 2023 kl. 16.00. 

I ansökan ingår ett arbetsprov. 

Instruktioner publiceras på hemsidan 9.1.2022.

Ansökan stänger 13.3.2023.

Du är behörig att antas till utbildningen om du uppfyller något av följande:

  1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

  2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.

  3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.

  4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 

Yrkeshögskolan ska vara öppen för alla som har förutsättning att tillgodogöra sig utbildningen.

Det innebär att du kan bedömas vara behörig till en utbildning även om du saknar betyg från gymnasiet.

 

Kontakta oss om du vill ansökan genom bedömning av reell kompetens, dvs de kunskaper och kompetenser du skaffat dig på annat vis än genom en formell gymnasieutbildning. Om du saknar formellt gymnasiebetyg så ange att du vill ha din reella kompetens bedömd motsvarande behörighetskraven. 

Det är många som söker till utbildningen och det finns

18 platser.  I antagningsgruppen finns  representanter från skola, ledningsgrupp, bransch samt tidigare studerande. 

Yh - logga .png

Meet The Team

sass_edited.jpg

Sara Broos

Utbildningsledare

Petra revenue_edited.jpg

Petra Revenue

Huvudlärare

Zara_edited_edited.jpg

Story Coach

bottom of page