Alma Education är huvudman för yrkeshögskoleutbildningen Manusförfattare.
Utbildningen utvecklas i samverkan med arbetslivet och riktar sig till de som vill vara professionellt
verksamma som manusförfattare inom film och TV.  Alma Education arrangerar även workshops och seminarier, kompetensutveckling inom manus, film och litteratur.  Vi samarbetar med film och TV - branschen, högskolor, universitet, yrkeshögskoleutbildningar, branschorganisationer samt kulturinstitutioner och regionala resurscentran. 
Alma Education är även en plats för kulturarrangemang och ger ut böcker om skrivande. Alma Education ska
 främja och utveckla berättandet inom manus för film och dramaserie samt litteratur. Vara en länk mellan oetablerade och professionella och en fysisk och virtuell mötesplats för både lokala, nationella och internationella aktörer.
Med bas i det värmländska kulturlandskapet med Selma Lagerlöfs Mårbacka och det samtida Alma Löv Museum
vill vi skapa förutsättningar för framtidens kulturarv och berättande.  

 

Alma har samarrangerat öppna föreläsningar, masterclasses, workshops etc med bland annat Lindholmen Science Park, Göteborgs Litteraturhus, Filmcentrum Syd, Kulturakademin, Region Värmland, Cinemafrica, Film Skåne, Filmbasen, Film Arche Berlin, Inter Film Festival Berlin, Super 16 Köpenhamn, Stockholms Konstnärliga Högskola, Akademin Valand, Stockholms Filmfestival, Göteborgs Filmfestival, Svenska Filminstitutet, Film Arche Berlin m fl. Bland våra LIA - företag där de studerande gör sin praktik finns bland annat Anagram, Garage Film, Filmlance International, Jarowskij, Nice Drama, Nexico, B - Reel, Art Film & Bob, SF Studios, SVT, Yellowbird, Verket Produktion, Filmbasen, Kärn Film, Nordisk Film, Harmonica Films, Filmcentrum Syd, Palladium Fiction, Verket Produktion, Nent Group, Cinenic Film, mfl.

  • Facebook
  • Instagram
Lynch.png
Pitch _ Alma_2022_Ny .jpg
Alla .jpg
alma foto löv.png
22.8_Uppstart_Alma.jpg
fassbinder.png
BOK%20ALMA%20_edited.jpg
Om Kreativa Processer - Alma Bok

Alma Manusakademi/ Alma Löv Museum arrangerade under Frykens Fassbinder Festival i samarbete med Stockholms Konstnärliga Högskola.