Vanliga frågor om ansökan

Vad krävs för behörighet för att kunna bli antagen till utbildningen?


För att komma in på en yrkeshögskoleutbildning måste du först och främst uppfylla kraven på grundläggande behörighet. Det innebär att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Om du saknar grundläggande behörighet kan du ansöka med reell kompetens. Kontakta oss om du behöver mer information kring ansökan med reell kompetens.

Grundläggande behörighet

För alla utbildningar gäller att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Reglerna är generösa och sökande med olika bakgrund och erfarenhet har möjlighet att uppfylla kraven.

Du är behörig att antas till en utbildning om du uppfyller något av följande:

  1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

  2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.

  3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.

  4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.
Hur många söker utbildningen och hur många platser finns?


Antalet sökande varierar från år till år men brukar ligga runt 150 – 200. Det finns 18 platser och därmed sker en urvalsprocess av en antagningsgrupp bland de sökande till utbildningen.
Kan ansökan vara skriven på engelska?


Nej, ansökan ska vara skriven på svenska, norska eller danska

Om du har särskilda skäl kan du skicka in arbetsprover på engelska, t ex om du främst varit verksam elller studerat utomlands. Informera utbildningsanordnaren innan du skickar in din ansökan.
Är det möjligt att arbeta vid sidan av studierna?


Utbildningen bedrivs på helfart och kräver mycket tid och engagemang.

Studerande behöver ibland arbeta lite vid sidan av studierna och det finns i perioder möjlighet att till viss del disponera sin tid, men räkna med att utbildningen kommer kräva mycket av dig och det är ex flera grupparbeten där andra är beroende av din delaktighet.
Tar ni emot sent inkomna ansökningar?


Nej, vi kan inte behandla sent inkomna ansökningar om det inte finns särskilda skäl.

Ansökan öppnar i god tid före utsatt deadline och vi rekommenderar alla sökande att skicka in ansökan i god tid och inte i sista minuten för att inte riskera tekniska problem.

Du får en bekräftelse via mail på att din ansökan är mottagen. Om du skickar in den samma dag skickas bekräftelsesvaret ut direkt. Om du inte fått någon bekräftelse vänligen kontakta oss snarast på info@almamanusutbildning.com.
Hur går ansökningsprocessen till ?


Om det finns fler behöriga sökande än utbildningsplatser sker ett urval. Urvalet görs på konstnärlig grund genom en samlad bedömning av inkomna ansökningshandlingar därefter intervjuer. Bedömningen av ansökningshandlingarna görs av en antagningsgrupp med expertkunskaper som är relevanta för utbildningen. I antagningsgruppen sitter representanter från utbildningen, universitet, större och mindre produktionsbolag, etablerade manusförfattare samt tidigare studerande. Antagningsgruppens representanter varierar från år till år.
Kostar utbildningen något?


Nej, utbildningen är avgiftsfri. Det tillkommer dock kostnader för resor och logi till närträffar samt kurslitteratur som de studerande själva bekostar. Utbildningen är studiemedelsberättigad.
Till vem riktar sig utbildningen ?


Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta professionellt som manusförfattare främst inom film och tv. Utöver den behörighet som krävs förväntar vi oss att de som söker har ett starkt intresse för berättande och gestaltning, en öppenhet och nyfikenhet på andra människor och omvärlden, god analytisk förmåga, vilja att ta del av andras verk och ingå samarbeten. Förmåga att uttrycka sig genom det skrivna ordet samt förmåga att lyssna och arbeta hårt.