top of page

Alma Education är utbildningsanordnare för yrkeshögskoleutbildningen Manusförfattare.
Utbildningen utvecklas i samverkan med arbetslivet och riktar sig till de som vill vara professionellt
verksamma som manusförfattare och dramaturger inom film och dramaserie. Alma Education arrangerar även workshops och seminarier, kompetensutveckling inom manus, film och litteratur.  Vi samarbetar med film och TV - branschen, högskolor, universitet, yrkeshögskoleutbildningar, branschorganisationer samt kulturinstitutioner.
Alma Education ska främja och utveckla berättandet inom manus för film och dramaserie . 

Vara en länk mellan oetablerade och professionella och en fysisk och virtuell mötesplats för både lokala, nationella
och internationella aktörer. Med bas i det värmländska kulturlandskapet med Selma Lagerlöfs Mårbacka och det samtida            Alma Löv Museum vill vi skapa förutsättningar för framtidens kulturarv och berättande främst inom rörlig bild. 

 

  • Facebook
  • Instagram

Vision

 

På Alma vill vi kombinera bästa möjliga kvalitet med höga ambitioner och skapa ett varmt och öppet klimat där alla studerande ska komma till sin rätt och utveckla sin särart samt besitta den kompetens och det hantverkskunnande som krävs för att  vara professionellt verksam och kunna utföra både egeninitierade projekt och skriva på uppdrag.

​Helt avgörande är det djupt personliga engagemang som ligger bakom och återspeglas i varje del av utbildningen; ett helhetstänkande kring inspirerande miljö, innehåll, omsorg om detaljerna och varje individs utvecklingsmöjligheter.  

Att utmana sig själv och hitta en riktning både yrkesmässigt och i livet, utveckla ett förhållningssätt och blick på världen och oss själva som bidrar till en positiv samhällsutveckling.

BOK%20ALMA%20_edited.jpg

Yrkeshögskoleutbildning helfart tre terminer

Lynch.png
fassbinder.png
Om Kreativa Processer - Alma Bok
JOAN .png
Masterclass Joan Scheckel 10.5.2021
bottom of page